HEM

Hos Gästriklands Privata hemtjänst bestämmer du när, hur och av vem hjälpen ska utföras.
Tala om hur Du vill ha det. Så långt det är möjligt försöker vi ordna det. Var inte rädd att fråga oss, det finns mycket
man vill veta, hur allt fungerar kring hemtjänst mm. Vi kan hemtjänst och kommer att göra allt för att du ska känna dig trygg med oss.

Din kontaktman håller kontakten med dig och försäkrar sig om att hemtjänsten håller absolut högsta kvalitet.
Våra honnörsord är att du känner dig nöjd och trygg med hemtjänsten.