Beviljad hemtjänst

Beviljad hemtjänst
Den som har önskemål om att få omvårdnad och service i ordinärt boende
(i det egna hemmet) måste ansöka om det hos Biståndsenheten vid Omvårdnad Gävle.

Ta även gärna kontakt med oss på Gästriklands privata hemtjänst så hjälper vi
Dig ang information om hur ansökan går till.