Lagen om valfrihet

Lagen om valfrihet [LADDA NED ANSÖKAN OM EGET VAL AV TJÄNST]

För några år sedan infördes en ny lag, Lagen Om Valfrihet, förkortad LOV.
Den innebär att du kan välja vilket företag som ska utföra hjälp i hemmet för dig.
(Vi är ej valbara för tillfället men kontakta oss gärna).

Hos oss ska du alltid känna dig trygg och lita på oss som hemtjänstutövare.
Våra medarbetare är kunniga och engagerade så vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd.

Hos Gästriklands Privata hemtjänst bestämmer du när, hur och av vem hjälpen ska utföras.
Tala om hur Du vill ha det. Så långt det är möjligt försöker vi ordna det. Var inte rädd att fråga oss, det finns mycket
man vill veta, hur allt fungerar kring hemtjänst mm. Vi kan hemtjänst och kommer att göra allt för att du ska känna dig trygg med oss.

Din kontaktman håller kontakten med dig och försäkrar sig om att hemtjänsten håller absolut högsta kvalitet.
Våra honnörsord är att du känner dig nöjd och trygg med hemtjänsten.