Individen i fokus

  • Vi utformar vården utifrån dina behov och önskemål
  • Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig och utser en egen kontaktman.
  • Vi åtar oss att med vårt arbetssätt och våra rutiner ge dig trygghet
  • Vi är medvetna om att vi arbetar i ditt hem och respekterar hur du vill ha det.
  • Vi meddelar dig alltid om det kommer en för dig ny medarbetare.
  • Vi tar hänsyn till om du behöver byta dag eller tid för din hjälp.
  • Vi kontaktar dig och gör hembesök så snart du valt oss som utförare.
  • Vi åtar oss att ta kontakt med dig för att ta reda på vad du tycker om våra insatser och vårt bemötande.
  • Vi kontaktar dig inom ett par månader efter att hjälpen påbörjats för att få reda på om du är nöjd.
  • Vi sänder årligen ut en skriftlig enkät där du kan hjälpa oss genom att säga vad du anser att vi kan förbättra oss på.